Bạn đã biết hết các hạng mục và luật sửa đổi về bằng lái xe hiện nay hay chưa? Hãy cùng chúng tôi xem ngay dự thảo bằng lái xe mới trong Luật giao thông đường bộ, bằng lái xe mới 2021 ngay sau đây.

dự thảo bằng lái xe mới
Giấy phép lái xe.

Bằng lái xe không thời hạn trong dự thảo bằng lái xe mới

Theo quy định mới nhất của Luật giao thông đường bộ Việt Nam, bằng lái xe không thời hạn bao gồm từ hạng A0 đến B1. Trong đó:

Hạng A0: Đây là giấy phép lái xe cấp cho người lái xe xe gắn máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xy lanh dưới 50cm3, hoặc tất cả các xe có công suất động cơ điện không vượt quá 04kw.

Hạng A1: Theo dự thảo bằng lái xe mới, Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 đến 125cm3. Hoặc các loại xe có công suất động cơ điện trên 04kw đến 11kw cũng như các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A0.

Hạng A: Đây là hạng xe cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh trên 125cm3 hoặc các loại xe có công suất động cơ điện trên 11kw. Đồng thời, cấp cho các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A0, A1.

Hạng B1: Hạng này sẽ cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A0, A1.

dự thảo bằng lái xe mới
Ảnh minh họa giấy phép lái xe.

Bằng lái xe có thời hạn trong dự thảo bằng lái xe mới

Theo quy định mới nhất của Luật giao thông đường bộ Việt Nam, bằng lái xe không thời hạn bao gồm các hạng từ B2 đến DE.

Hạng B2 cấp cho các đối tượng sau:

Người lái xe ô tô tối đa 9 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe) số tự động.

Xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) số tự động có khối lượng hàng chuyên chở từ 3.500kg trở xuống.

Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B2 có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ mooc từ 750kg trở xuống.

Hạng B cấp cho các đối tượng sau:

Người lái xe ô tô 9 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe).

Xe tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng) có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không quá 3.500kg.

Xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có gắn kèm rơ mooc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không quá 750kg.

Tất cả các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B2.

Hạng C1 tại dự thảo bằng lái xe mới được cấp cho các đối tượng:

Người lái xe tải và các loại máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500kg đến 7.500kg.

Xe tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 có gắn kèm rơ mooc không quá 750kg.

Xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B.

Hạng C cấp cho các đối tượng:

Người lái xe tải và các loại máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500kg.

Các loại xe tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có gắn kèm rơ moóc không quá 750kg.

Xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1.

Hạng D1 cấp cho các đối tượng:

Các loại xe chở người từ 10 chỗ đến 16 chỗ.

Xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 có gắn kèm rơ mooc từ 750kg trở xuống.

Xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C.

Hạng D2 cấp cho các đối tượng:

Người lái xe ô tô chở người trên 16 chỗ đến 30 chỗ (kể cả xe buýt).

Các loại xe chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ mooc không quá 750kg.

Xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C, D1.

Hạng D cấp cho các đối tượng:

Người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 30 chỗ.

Các loại xe giường nằm.

Xe chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ mooc không quá 750kg.

Xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C, D1, D2.

Hạng BE: Hạng xe cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ moóc với khối lượng thiết kế của rơ moóc trên 750kg.

Hạng C1E: Đây là hạng cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ moóc với khối lượng trên 750kg.

Hạng CE: Theo dự thảo bằng lái xe mới, Hạng này cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C. Các xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc.

Hạng D1E: Là hạng cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ rơ mooc trên 750kg.

Hạng D2E: Hạng cấp cho người lái xe lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ moóc với khối lượng trên 750kg.

Hạng DE: Cấp cho người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ moóc với khối lượng rơ mooc trên 750kg. Xe chở khách nối toa.

dự thảo bằng lái xe mới
Các hạng bằng lái xe mới.

Trên đây là các quy định về giấy phép lái xe trong Luật giao thông đường bộ. Thông qua dự thảo bằng lái xe mới, người sử dụng phương tiện giao thông sẽ biết được các hạng giấy phép mà bản thân sẽ được cấp cũng như phương tiện phù hợp với giấy phép lái xe mà mình đang có.

Rate this post

Bài viết liên quan!

Nhận xét bài viết!