Trên những ưu điểm nổi bật, mô hình hợp tác xã sớm được áp dụng ở Việt Nam kể từ thời kỳ kế hoạch hóa tập trung. Do đó, hãy cùng tìm hiểu những thông tin về tổ chức kinh tế tiêu biểu này như hợp tác xã tiếng Anh là gì? Đặc điểm, điều kiện tham gia hợp tác xã là gì?

hợp tác xã tiếng anh là gì
Mô hình hợp tác xã đã hình thành từ thời kế hoạch hóa tập trung.

Mô hình tổ chức kinh tế hợp tác xã được áp dụng từ thời kỳ kế hoạch hóa tập trung và cho đến năm 1996, chính thức được ghi nhận trong Luật hợp tác xã 1996 tạo nên tiền đề cơ sở pháp lý vững chắc. Qua nhiều năm thay đổi khái niệm, Luật Hợp tác xã năm 2012 được áp dụng đến nay. Trong thời kỳ hội nhập xu thế quốc tế cùng tiến trình toàn cầu hóa, hợp tác xã không ngừng đổi mới và tiếp tục phát triển vươn ra thị trường quốc tế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình kinh tế tiêu biểu này với những nội dung chính hợp tác xã tiếng Anh là gì? Đặc điểm, điều kiện tham gia hợp tác xã là gì? ở bài viết dưới đây nhé!

Hợp tác xã là gì?

hợp tác xã tiếng anh là gì
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu có tư cách pháp nhân và ít nhất 7 thành viên trên cơ sở tự nguyện tham gia.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể – đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác với sự hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của những thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quá trình quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã tiếng Anh là gì?

hợp tác xã tiếng anh là gì
Hợp tác xã trong tiếng Anh có nghĩa là Co-operative

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay, hợp tác xã vẫn tiếp tục phát triển, không bị suy thoái hay đình trệ dù xu hướng thị trường kinh tế Việt Nam nhiều biến động, hợp tác xã vẫn vươn mình ra thị trường thế giới. Vậy hãy tìm hiểu hợp tác xã tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, hợp tác xã có tên là: Co-operative.

Bên cạnh việc đóng vai trò là danh từ, co-operative còn được sử dụng với vai trò tính từ, ví dụ như các từ ngữ sau đây:

  • Co-operative member: nghĩa là xã viên hợp tác xã hoặc được gọi là thành viên hợp tác xã.
  • Co-operative society: nghĩa là hợp tác xã.
  • Co-operative store: nghĩa là cửa hàng hợp tác xã.

Đặc điểm hợp tác xã

Qua đó, chúng ta đã hiểu được mô hình hợp tác xã Tiếng Anh là gì? Vậy hợp tác xã có những đặc điểm gì, trong pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hợp tác xã?

Với tư cách chủ thể

 Quy định thành viên hợp tác xã là chủ sở hữu của mô hình hợp tác xã. Thành viên của hợp tác xã có thể là cá nhân hay tập thể như hộ gia đình hoặc pháp nhân. Tuy nhiên, đối với mô hình hợp tác xã tạo công ăn việc làm thì thành viên bắt buộc là cá nhân.

Mục đích tham gia vào mô hình hợp tác xã

Các thành viên tham gia vào hợp tác xã với mục đích đảm bảo nguồn thu nhập, nhu cầu về việc làm, nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã.

Nguyên tắc hoạt động chính của hợp tác xã

Thành viên tham gia hợp tác xã trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Nguyên tắc này đảm bảo phải thực hiện xuyên suốt trong những văn bản quy định về hoạt động hợp tác xã:

Về nguyên tắc tự nguyện

Thành viên thể hiện sự tự nguyện tham gia thông qua đơn xin gia nhập hợp tác xã. Hợp tác xã không được hạn chế việc chuyển nhượng vốn góp, rút vốn góp của thành viên hợp tác xã. Khi có thành viên mong muốn rút khỏi hợp tác xã thì hợp tác xã phải trả đầy đủ vốn góp cho thành viên, không được cưỡng ép, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Về nguyên tắc hợp tác

Đây là nguyên tắc chủ đạo của hợp tác xã. Các thành viên hợp tác cùng góp vốn và cùng đóng góp công sức trong việc hợp tác phát triển. Thu nhập của liên hiệp hợp tác xã/hợp tác xã, được phân phối chủ yếu tùy theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành/hợp tác xã thành viên. Có thể theo công sức lao động của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

Về nguyên tắc bình đẳng

Mọi thành viên/hợp tác xã thành viên đều có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp trong tổ chức, quản lý cũng như hoạt động của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã. Các thành viên được cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về phân phối thu nhập, hoạt động sản xuất, tài chính, kinh doanh và các nội dung khác theo quy định trong điều lệ.

Điều kiện tham gia hợp tác xã

Cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  • Cá nhân là công dân hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải đủ 18 tuổi trở lên. Đối với hộ gia đình, cần có người đại diện hợp pháp thể theo quy định của pháp luật. Đối với cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam. 
  • Có nguyện vọng hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã.
  • Có đơn xin tự nguyện gia nhập và đồng ý điều lệ của hợp tác xã.
  • Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 cùng với điều lệ hợp tác xã. Điều kiện khác thì theo quy định điều lệ hợp tác xã.

Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có nguyện vọng hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ liên hiệp hợp tác xã.
  • Có đơn xin tự nguyện gia nhập và đồng ý điều lệ liên hiệp hợp tác xã.
  • Góp vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 cùng với điều lệ liên hiệp hợp tác xã. Điều kiện khác thì theo quy định điều lệ liên hiệp hợp tác xã.

Mô hình tổ chức quản lý trong hợp tác xã

Mô hình tổ chức trong hợp tác xã bao gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát. Trong đó, đại hội thành viên là cơ quan có thẩm quyền cao nhất được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu, bao gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Quyền hạn và nhiệm vụ của đại hội thành viên quy định tại Điều 32 Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ hợp tác xã.

Bài viết đã giải đáp các thắc mắc hợp tác xã tiếng Anh là gì? Qua các điều kiện tham gia và đặc điểm ta thấy được nguyên tắc hoạt động trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, bình đẳng và hợp tác hỗ trợ. Hãy cân nhắc thông tin trên và nhu cầu bản thân mà tiến hành việc gia nhập hợp tác xã nhé!

Rate this post

Bài viết liên quan!

Nhận xét bài viết!